Garantie

Garantie & Defecte Producten

1. We garanderen:

a) dat het Product onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden wordt geleverd; en

b) dat het Product voldoet aan de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op de sites of in onze omschrijving van het product op het moment van uw bestelling.

2. Het Product is uitsluitend bestemd voor gebruik volgens de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op de webshop of eventueel in onze omschrijving van het Product als zodanig. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de Producten uitsluitend volgens deze instructies gebruikt.

3. We doen ons uiterste best om de Producten in excellente staat te leveren. Wanneer u ons echter aangeeft dat de Producten defect zijn, gaat u ermee akkoord de Producten in hun huidige toestand te bewaren zodat we deze binnen een redelijke termijn kunnen inspecteren.

4. Om u een oplossing te kunnen bieden voor een defect Product, kunnen we uw hulp en snelle mededeling van bepaalde informatie betreffende het Product nodig hebben, inclusief:

a) specificatie van belangrijke details over de vermeende manier waarop het Product beschadigd of defect is geraakt; en

b) toezending van de leveringsbon en andere soortgelijke informatie die we nodig hebben ondermeer foto's

5 Als u wilt dat we het Product repareren, vervangen of terugbetalen wanneer het Product niet voldoet  en we constateren dat het Product onder subcat. a,b,c,d resulteert vervalt de garantie

a) verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, niet verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is; of

b) betrokken was bij een ongeval of beschadigd werd door een incorrecte poging het te veranderen of te repareren; of

c) gebruikt werd in strijd met onze instructies voor het Product of die van de fabrikant; of

d) aangetast is door normale slijtage, na levering door ons, dan kunnen we naar eigen goeddunken beslissen het Product niet te repareren, vervangen of u terug te betalen en/of kunnen we eisen dat u alle redelijke vervoers- en servicekosten betaalt op basis van onze huidige standaardtarieven en kunnen we dit in rekening brengen op uw krediet- of debetkaart, of middels de betalingsgegevens die u ons heeft doorgegeven bij plaatsing van uw Bestelling. We zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, waarde, onkosten of uitgaven die hieruit voortvloeien.